× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CSK MSWiA

Okręgowa Komisja Lekarska - Centralny Szpital Kliniczny

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

22-602-15-59
Wołoska 137
02-507 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1