× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CSK MSWiA

Poradnia Pulmonologiczna - Poliklinika w Siedlcach

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia pulmonologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby płuc


Adres

22 508 20 00
Starowiejska 66
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1